fbpx

Весна Атанасовска Маневска

Весна Атанасовска по професија  е дипломиран политиколог. Вработена во Јавно комунално претпријатие  Дервен-Велес како Виш соработник за правни прашања и човечки ресурси  од  2015 година. Член на ВМРО-ДПМНЕ од 2004 година, каде што  активно учествува во сите изборни циклуси особено придонела во активности на УМС и УЖ.

Потпретседател на клубот на политиколози на УМС на ВМРО-ДПМНЕ 2005. Член на Ок на УМС во Велес од 2005 до 2009.  Претседател на МК Тунел – УЖ, ОК Велес од 2011 – 2015. Член на претседателството на УЖ – ОК Велес од 2011 – 2014. Претседател на ОК на УЖ – Велес од 04.09.2018 година. Член на ОИШ на ОК ВМРО-ДПМНЕ, Велес, за време на сите изборни циклуси од 2004 година.