Извршен комитет на Унија на жени

Унија на Жени делува врз основа на политичките насоки определени од Програмата, Статутот на партијата и Деловникот за организациона поставеност и работа на органите на Унијата на млади сили на ВМРО-ДПМНЕ.

Деловникот за организациона поставеност и работа на органите на Унијата на Жени на ВМРО-ДПМНЕ го усвојува ИК на ВМРО-ДПМНЕ на иницијатива на ИК на Унија на Жени на ВМРО-ДПМНЕ.

Лилјана Затуроска

Генерален секретар на УЖ

Анастасија Илиеска

Член на ИК на УЖ

Светлана Јакимовска

Член на ИК на УЖ

Надица Танчева Тулиева

Член на ИК на УЖ

 Марија Андоновска

Член на ИК на УЖ

Благица Ласовска

Член на ИК на УЖ

Јелена Жугиќ

Член на ИК на УЖ

Јасминка Чабуковска

Член на ИК на УЖ

Горица Пеливанова

Член на ИК на УЖ

Светлана Карапетрова

Член на ИК на УЖ

Силвана Ангелевска

Член на ИК на УЖ

Лилјана Кузмановска

Член на ИК на УЖ

Јованка Точко

Член на ИК на УЖ

Соња Гелова Стојанова

Член на ИК на УЖ

Жаклина Пешевска

Член на ИК на УЖ

Валентина Велјаноска

Член на ИК на УЖ

Емилија Трајковска

Член на ИК на УЖ

Елвира Ејупи

Член на ИК на УЖ

Ирена Попова

Член на ИК на УЖ

Ане Лашкоска

Член на ИК на УЖ