Прес центар

21.02.2016

Младината на ВМРО - ДПМНЕ во хумана мисија

Младината на ВМРО - ДПМНЕ во хумана мисија на ВМРО - ДПМНЕ во хумана мисија на ВМРО - ДПМНЕ во хумана мисија.
21.02.2016

УМС организираше Комитска вечер во Струмица

УМС организираше Комитска вечер во Струмица организираше Комитска вечер во Струмица организираше Комитска вечер во Струмица.
21.02.2016

УМС и слушна идеите на младите од Струга

УМС и слушна идеите на младите од Струга и слушна идеите на младите од Струга и слушна идеите на младите од Струга.