80% од трошокот за систем капка по капка и ископ на бунари

Ова претставува еден од најзначајните проекти за македонското земјоделство, кој ќе го спроведе Владата на ВМРО-ДПМНЕ во следниот четиригодишен период.

Заради стимулирање на поголема примена и инвестирање во ваквите системи, дури 80% од трошоците за системите капка по капка и за копање на нови бунари ќе бидат покриени од страна на државата.

во насока на полесна имплементација на инвестициите, ќе бидат извршени и законски измени со коишто ќе се олесни постапката за добивање на водостопанските дозволи за изградба на бунари.

 

 

1 декември, 2016 - 16:25