50% зголемување на социјалната и постојаната парична помош

ВМРО-ДПМНЕ во следниот мандат ќе ја зголемува постојаната парична помош за околу 10.6% годишно, или истата ќе биде зголемена за вкупно 50% во период од 4 години.

ВМРО-ДПМНЕ во континуитет работи на подобрување на условите на живот и намалување на социјалниот ризик.

1 декември, 2016 - 17:07