21 милион евра, втора фаза на паркот на ветерници во Богданци

Ќе започнеме со реализација на ввтората фаза од паркот, преку дополнителна инсталирана моќност од 13 МW и годишно производство на електрична енергија од околу 36 GWh.

Врз основа на стекнатотот позитивно искуство од работата на паркот на ветерни електрани „Богданци“, ќе започнеме со реализација на ввтората фаза од паркот, преку дополнителна инсталирана моќност од 13 МW и годишно производство на електрична енергија од околу 36 GWh.

1 декември, 2016 - 16:52