140 нови детски градинки

Владата на ВМРО-ДПМНЕ ќе продолжи со изградбата на нови детски градинки со кои ќе ги зголемиме капацитетите за околу 18.000 деца.

Планирано е да се изградат и да се опремат детски градинки со различни капацитети и тоа детски градинки за 50 деца, детски градинки со капацитет до 120 деца, детски градинки со капацитет до 220 деца и детски градинки со капацитет до 350 деца.

 

1 декември, 2016 - 16:36