10.25% зголемување на плати во јавниот сектор

Владата на ВМРО-ДПМНЕ ќе продолжи со политиката на зголемување на платите на вработените во јавниот сектор.

Зголемување ќе изнесува вкупно 10.25% и тоа 5% во јануари 2018 година, 5% во јануари 2019 година.

Очекуваме порастот на платите во јавниот сектор да биде проследен и со постепено зголемување на пллатите во приватниот сектор во согласност со зголемувањето на економскиот раст и подобрувањето на состојбите во приватниот сектор.

 

1 декември, 2016 - 16:48