10.25% зголемување на пензиите

Во наредниот мандат Владата предводена од ВМРО-ДПМНЕ ќе ги зголеми пензиите за 10.25%.

5% со исплата на пензијата во септември 2018 година.

5% со исплатата на пензијата во септември 2020 година.

ВМРО-ДПМНЕ продолжува да го подобрува животниот стандард на пензионерите.

1 декември, 2016 - 17:03