Партиски комисии

Комисија животна средина
 
 
Комисија за антикорупција
 
 
Комисија правни работи
 
 
Комисија за култура
 
 
Комисија за труд и социјална политика
 
 
Комисија за градежништво, урбанизам и транспорт
 
 
Комисија за политички систем
 
 
Комисија за надворешни работи
 
 
Комисија за локална самоуправа
 
 
Комисија за стратегиски прашања
 
 
Комисија за земјоделство, шумарство и водостопанство
 
 
Комисија за образование
 
 
Комисија за здравство
 
 
Комисија за односи со невладини организации
 
 
Комисија за европски интеграции
 
 
Комисија за енергетика
 
 
Комисија за телекомуникации
 
 
Комисија за финансиски и монетарни прашања
 
 
Комисија за информатика
 
 
Комисија за економија, индустрија и рударство
 
 
Комисија за спорт