Партиски комисии

Комисија животна средина

Соња Лепиткова
 

Комисија за антикорупција

Ванчо Каргов
 

Комисија правни работи

Билјана Бришковска-Бошковска
 

Комисија за култура

Елизабета Канческа-Милевска
 

Комисија за труд и социјална политика

Спиро Ристовски
 

Комисија за градежништво, урбанизам и транспорт

Миле Јанакиески
 

Комисија за политички систем

Гордана Јанкулоска
 

Комисија за надворешни работи

Никола Попоски
 

Комисија за локална самоуправа

Сашо Лазаровски
 

Комисија за стратегиски прашања

Мартин Протуѓер
 

Комисија за земјоделство, шумарство и водостопанство

Зоран Коњановски
 

Комисија за образование

Панче Кралев
 

Комисија за здравство

Никола Тодоров
 

Комисија за односи со невладини организации

Диме Спасов
 

Комисија за европски интеграции

Јован Андоновски
 

Комисија за енергетика

Владимир Пешевски
 

Комисија за телекомуникации

Иво Ивановски
 

Комисија за финансиски и монетарни прашања

Зоран Ставревски
 

Комисија за информатика

Марта Арсовска-Томовска
 

Комисија за економија, индустрија и рударство

Христијан Делев
 

Комисија за спорт

Лазар Поповски