Зоран Илиоски

Член на извршниот комитет на ВМРО - ДПМНЕ

 

 

 

Кратка биографија 

Член на ВМРО-ДПМНЕ. Роден на 28.10.1962 во Битола. Македонец. Дипломиран електротехнички инженер, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“.