Зоран Ѓорѓиевски

Член на извршниот комитет на ВМРО - ДПМНЕ


Д-р Зоран Ѓорѓиевски, Пратеник во Собранието на Република Македонија и член на ИК на ВМРО-ДПМНЕ

Лични податоци:
Име и презиме:
 Д-р Зоран Ѓорѓиевски
Националност: Mакедонец
Дата на раѓање: 18.11.1958
Пол: Машки

Брачен статус: Оженет, татко на две деца.

Кратка биографија 
  • 1994 добива специјализација во Државна Болница во Скопје
  • 1998 го положува специјалистикиот испит и станува специјалист по Општа Хирургија
  • 2001 - 2010 Шеф на Хируршкиот оддел во Куманово
  • 2010 - 2013 станува Началник на Хируршкиот оддел во Куманово
  • 2013 кандидат за градоначалник на општина Куманово
  • 2013 член на Извршен Комитет на ВМРО - ДПМНЕ
  • 2014 пратеник во Собрание на Р. Македонија

Член е на Европското Друштво за Траума и Итна Хирургија и на Меѓународното Здружение за лечење на хронични рани.

Образование:
1978-1985 Универзитет во Ниш, Србија
степен и стручен назив: Специјалист по Општа Хирургија