Владимир Ѓорчев

Член на извршниот комитет на ВМРО - ДПМНЕ

 

 

 

Кратка биографија 

Член на ВМРО-ДПМНЕ. Роден на 31.8.1978 година во Скопје. Македонец.