Нола Исмајлоска

Член на извршниот комитет на ВМРО - ДПМНЕ

 

 

Кратка биографија 

Член на ВМРО-ДПМНЕ. Родена на 6.11.1985 во Струга. Македонка муслиманка. Има завршено Медицински факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје.