Никола Попоски

Член на извршниот комитет на ВМРО - ДПМНЕ

Лични податоци 

 • Име и презиме: Никола Попоски
 • Роден: 24 октомври 1977
 • Националност: Македонец
 • Место на раѓање: Скопје, Република Македонија
 • Брачна состојба: оженет, три деца

Образование

 • 2005: Магистер по Европски економски студии Колеџ на Европа, Бриж, Белгија
 • 2004: Магистер по странски јазици и меѓународна трговија, ЕУ Универзитет во Рен, Франција и Универзитет "Св. Кирил и Методиј", Република Македонија
 • 2002: Дипломиран економист, Универзитет "Св. Кирил и Методиј", Економски факултет и Универзитет во Ница "Софија Антиполис" (Стипендијант на Француската Влада)

Работна кариера

 • 24 јуни 2016: Заменик претседател на Влада на Република Македонија и Министер за надворешни работи на Република Македонија
 • 28 јули 2011: Министер за надворешни работи на Република Македонија
 • 2010 - 2011: Мисија на Република Македонија при ЕУ, Амбасадор, Шеф на Мисија
 • 2006 - 2009: Европска Комисија, Заеднички истражувачки центар, Раководител на експертска група
 • 2005 - 2006: DEPFA Bank plc. HQ, Даблин, Менаџер за односи со институционални клиенти
 • 2001 - 2004: Амбасада на Француската Република во Република Македонија, Секретар
 • 2003 - 2004: Државна пристанишна управа, Руен, Развоен оддел за транспортна инфраструктура
 • 1999 - 2001: Кралско инженерство на Велика Британија, Асистент на Манаџерот за квалитет


Технички способности

 • Обучен внатрешен оценител за примена на стандарди од доменот на менаџментот, управување со животна средина, здравје и безбедност во работното окружување (ISO 14001, OHSAS 18001)


Странски јазици

 • Француски, Англиски - перфектно владее
 • Италијански, Холандски, Хрватски - се служи ;


* Добитник на награда за посебен придонес од доменот ЕУ политиката за проширување (Европска Комисија)