Благица Ласовска

Претседател на Унија на жени на ВМРО - ДПМНЕ

Унија на жени

Кратка биографија 

Член на ВМРО-ДПМНЕ. Родена на 8.3.1970 во Штип. 

Магистер по менаџмент во образование и образовни политики, УГД Штип.