Ирена Попова

Член на Унија на жени на ВМРО - ДПМНЕ

Кратка биографија 

Лични податоци: 
Име и презиме: 
Ирена Попова
Националност: Mакедонка
Дата на раѓање: 22.02.1976
Пол: Женски

Работно искуство:

  • Од 2011 до 2014 година член на ОК Центар,
  • Од 2013 до 2015 година технички секретар на Унија на жени 
  • Од 2010 година Директор на ОУ Кочо Рацин

Образование: Професор по физичка култура