Горан Јандреоски

Член на извршниот комитет на ВМРО - ДПМНЕ