Дафина Стојаноска

Член на извршниот комитет на ВМРО - ДПМНЕ