Од град во село за нов почеток

Со моделот се нуди пакет на мерки и бенефиции кои што ќе се состојат од парични средства за купување, изградба на нова, или реконструкција на стара и веќе постоечка куќа на село во износ до 6 илјади евра

Никола Груевски | Претседател на ВМРО-ДПМНЕ