Христијан Мицкоски

Генерален секретар на ВМРО - ДПМНЕ

Лични податоци:
Име и презиме: 
Христијан Мицкоски
Националност: Mакедонец
Дата на раѓање: 29.09.1977
Пол: Машки

Брачен статус: Оженет, татко на две деца.

 • 2016  Претседател на управен одбор и Генерален Директор на АД ЕЛЕМ
 • 2017  Советник на Претседателот на Владата на Република Македонија
  Работно место (енергетика)
 • 2014  Вонреден Професор на Машински факултет, Скопје
 • 2009 – 2014 Доцент на Машински факултет, Скопје
 • 2004 – 2009 Асистент на Машински факултет, Скопје
 • 2002 – 2004 Помлад асистент на Машински факултет, Скопје
 • 2001 – 2002 Главен и одговорен проектант на термотехнички инсталаци

Образование:

Име на образовната  институција: Машински факултет, Скопје, Македонија
Наслов на темата:  Управување на манипулациони роботи со примена на fuzzy логика
Титула/степен на  образование: Доктор по технички науки-машинство
Име на образовната  институција: Машински факултет, Скопје, Македонија
Наслов на темата:    Оптимизациона синтеза на лостови механизми
Титула/степен на  образование: Магистар по машински науки

Дополнителни активности:

 • Претседател на кадрова комисија на ВМРО-ДПМНЕ од 04.2017
 • Дел од Републички изборен штаб на изборите 2011,
 • Дел од Републички изборен штаб ИЕ4 на изборите 2008, 2014, 2016
 • Ко претседател на комисијата за енергетика во период 2010-2012
 • Член на конгрес 2003 кога за претседател е избран Никола Груевски и член на конгрес 2015