Извршен Комитет на ВМРО-ДПМНЕ

Извршниот комитет е политичко-извршен орган на Централниот комитет, чиј број се утврдува со одлука за негов избор.

Извршниот комитет делува врз основа на политичките насоки, заклучоци и задачи на претседателот на Партијата и на Централниот комитет.

Со работата на Извршниот комитет координираат претседателот и потпретседателите на Партијата.

Никола Груевски

Претседател

Христијан Мицкоски

Генерален секретар на ИК

Емил Димитриев

Член на ИК

Никола Тодоров

Член на ИК

Никола Попоски

Член на ИК

Зоран Ставревски

Член на ИК

Илија Димовски

Член на ИК

Зоран Илиоски

Член на ИК

Владимир Ѓорчев

Член на ИК

Коце Трајановски

Член на ИК

Владимир Нелоски

Член на ИК

Нермин Теловска

Член на ИК

Марио Цветковски

Член на ИК

Ане Лашкоска

Член на ИК

Богдан Илиевски

Извршен комитет

Светлана Колариќ

Извршен комитет

Александар Николоски

Извршен комитет

Никола Србов

Извршен комитет

Драги Димитриевски

Извршен комитет

Зекир Рамчиловиќ

Извршен комитет

Џери Наумоф

Извршен комитет

Славче Трпески

Извршен комитет

Златко Перински

Извршен комитет

Игор Николов

Извршен комитет

Александар Тргачевски

Извршен комитет

Сеад Солаковски

Извршен комитет

Армен Незири

Извршен комитет

Дејан Јовановски

Централен комитет