Извршен Комитет на ВМРО-ДПМНЕ

Извршниот комитет е политичко-извршен орган на Централниот комитет, чиј број се утврдува со одлука за негов избор.

Извршниот комитет делува врз основа на политичките насоки, заклучоци и задачи на претседателот на Партијата и на Централниот комитет.

Со работата на Извршниот комитет координираат претседателот и потпретседателите на Партијата.

Христијан Мицкоски

Претседател

Трајко Славески

Член на ИК

Ане Лашкоска

Член на ИК

Владимир Ѓорчев

Член на ИК

Игор Божиновски

Член на ИК

Кирил Пецаков

Член на ИК

Владимир Нелоски

Член на ИК

Иван Јорданов

Член на ИК

Орце Ѓорѓиевски

Член на ИК

Бајрам Требишки

Член на ИК

Димитар Димовски

Член на ИК

Дајанчо Ефтимов

Член на ИК

Тони Михајловски

Член на ИК

Лука Кржалоски

Член на ИК