Изборна единица 2

             

Бутел

Градоначалник: Петре Латиновски

Претседател на Совет: Коце Тапчановски

Контакт:

Tел: +389 2 2616-863

Факс: +389 2 2616-864

http://opstinabutel.gov.mk

info@opstinabutel.com

            

Гази Баба

Градоначалник: Тони Трајковски

Претседател на Совет: Милан Андоновски

Контакт:

Тел: +38 92 3226-655

Факс: +389 2 3215-112

gradonacalnik@gazibaba.gov.mk

www.gazibaba.gov.mk

Ѓорче Петров

Градоначалник: Сокол Митровски

Претседател на Совет: Александар Стојкоски

Контакт:

Тел: +389 2 2044-411

Факс: +389 2 2033-309

gradonacalnik@ogpetrov.org.mk

www.opstinagpetrov.gov.mk