fbpx

Виолета Ковачевиќ

Член на ВМРО-ДПМНЕ од 1991 година.
Член на ИК на УЖ на ВМРО-ДПМНЕ од 2018г.
Член на Централната комисија за заштита на животната средина на ВМРО-ДПМНЕ од 2016г.
Советник во Совет на општина Битола со мандат 2013-2017
година.
Подпретседателка на ОК на УЖ Битола 2014-2017
година.
По професија дипломиран машински инженер и дипломирам инженер по енергетика, вработена во АД ЕЛЕМ.
Познавање на странски јазик - англиски.