fbpx

Говори

Целосна дигитализација на услугите на општините ќе ја зголеми ефикасноста

 

Дигиталната трансформација наједноставно претставува воведување на современи информатички технологии во секојдневното работење на сите или некои сфери од општеството. Во контекст на локална самоуправа тоа значи автоматизирање на сите административни процедури во општината со користење на информатички технологии, вели проф. д-р Горан Велинов на денешната трибина на ВМРО-ДПМНЕ во Прилеп за Промоции на политики Македонија за сите луѓе.

Велинов истакна за воведување на дигитализација на државните институции не е лесен процес, но како најважен дел за успешна примена ја ИКТ технологиите ја истакна политичката волја, што како што рече тој е присутна.

Воведувањето на информатичките технологии во државните институции, во локалната самоуправа не е едноставен процес. Кој е клучен фактор кој треба да допринесе за успешно применување на тие технологии како најважен се смета и за кој мислам дека го имаме а тоа е јасна политички волја и посветеност, рече тој.

Целите што ќе бидат постигнати со дигиталната трансформација се зголемување на ефикасноста, зголемување на транспарентноста а со тоа ќе се укинат заборавени предмети, а со тоа граѓаните и администрацијата ќе имаат увид до каде се нивните предмети, зголемување на приходите на локалната самоуправа, зголемување на вработеноста, како и намалување на сивата економија, кажа проф. д-р Велинов.

Последни новости