fbpx

Весна Ничева

Весна Ничева е родена 1972 год. во Штип . По професија е дипломиран професор по одделенска настава, магистер по образование – област дидактика .

Вработена во   ООУ,,Ванчо Прке“ – Штип како одделенски наставник. Во периодот  од 2012 г. до 2017 г.  ја има вршено функцијата  директор во истоименото училиште.

Член на ВМРО ДПМНЕ од 2001 год. Таа  е актуелен претседател на УЖ на ВМРО ДПМНЕ ОК Штип, актуелен советник во Советот на Оптина Штип, поранешен потпретседател на месен комитет, претседател на месен комитет, член на ОИШ, член на ОК Штип,поранешен потпреседател на ОК на УЖ Штип и активен учесник во сите спроведени акции за време на изборите. Има познавање од англискиот јазик.