fbpx

Валентина Вељаноска

Дипломиран Менаџер по туризам. Од 1992 работи во НУ Музеј Западна Македонија во НОВ – Кичево, од 2012 до 2017 е Директор на НУ Центар за култура Кочо Рацин- Кичево, а од 2017 повторно работи во Музеј- Кичево. Член на Совет на Општина Кичево од 2017 година.

Во период од 2007 до 2012 е Претседател на МК на УЖ Чифлик 2 Кичево, од 2009 до 2012 е Претседател на Комисијата за култура на ОК Кичево. Од 2012 до 2019 година ја извршува функцијата Претседател на ОК на УЖ на ВМРО-ДПМНЕ Кичево. Член на ОК Кичево од 2012 до денес. Од 2016 година е член на ИК на УЖ на ВМРО-ДПМНЕ.