fbpx

Стефан Синадиновски

Стефан Синадиновски е член на ВМРО-ДПМНЕ од 2010 година. Средно образование завршил во СУГС „Владо Тасевски“ во Скопје, а дипломира на УТМСМ во насока на менаџмент на чевечки ресурси. 

Синадиновски на 12.07.2018 година е избран за Претседател на УМС на ОК Аеродром, а во исто време е назначен и за член на ОК Аеродром. На 08.09.2020 година е избран за член на ИК на УМС на ВМРО-ДПМНЕ.