fbpx

Станислав Бојчески

Станислав Бојчески е член на ВМРО ДПМНЕ од 2009 година, средно образование завршил во “Моша Пијаде” Tетово ,Електротехничар за компјутерска техника и електроника.Завршил дипломски студии во South East European University (SEEU) Computer Sciences and Technologies. Станислав во 2012 година е избран за член на Општинскиот на УМС О.К Тетово и потоа избран за Координатор на средношколци. Потоа станува член на КИМ, продолжува со активно работење на интернет кампања и станува член на ОИШ.

 

Во 2018 година е избран за Претседател на УМС ВМРО-ДПМНЕ Тетово. Со голема мотивираност,упорност и желба за работа е избран за член на ИК на УМС на ВМРО-ДПМНЕ во февруари 2019 година.