fbpx

Слаѓана Митовска

Слаѓана Митовска пратеничка во Собранието на РМ од 2014 година. Дипломиран социјален работник, специјалист по социјална работа во здравство, во 2008г вработена во ЦСР Крива Паланка.
Во периодот од 2006 – 2009г ја извршува функцијата технички секретар во ОК Крива Паланка.
Од 2010 – 2014 е претседател на УЖ ВМРО ДПМНЕ-Крива Паланка.

Член на Советот во Општина Крива Паланка од 2013 – 2014година.
Член на централна комисија за труд и социјална политика од 2014.
Претседател на централна комисија на УЖ на ВМРО-ДПМНЕ 2016 -2017г.
Член на ЦК од 2017 година.
Во периодот од 2016г до 2018 е потсекретар на УЖ на ВМРО-ДПМНЕ.
Член на првиот Совет на ИК на УЖ на ВМРО-ДПМНЕ, а потоа и член на ИК на УЖ на ВМРО-ДПМНЕ.
Од 2019 е потпретседател на УЖ на ВМРО ДПМНЕ.
Потпретседател на ОИШ Крива Паланка.