fbpx

Партиски симболи

Партиското знаме е со димензии со однос 2:1 по должина, поделено на црвено-црни полиња, чиј сооднос е еден спрема еден, а во горниот лев агол на црвена основа е поставен партискиот грб.

Партискиот грб претставува стилизирана фигура на лав со круна над главата во златна боја, изведен на црвен штит. Над штитот има црвена лента на која со жолти букви е напишано 1893-1990, а под штитот на црвена лента со жолти букви е испишано името на партијата: ВМРО-ДПМНЕ

НАСЛОВНИ ФОТОГРАФИИ

Превземи насловна фотографија за FACEBOOK ↓

 

Превземи насловна фотографија за TWITTER ↓