fbpx

Партиски комисии

Комисија за правни работи, политички систем и антикорупција

Адвокат Тони Менкиноски
Претседател на Комисија за правни работи, политички систем и антикорупција

Комисија за финансии и монетарни прашања
Комисија за економија, инвестиции и туризам
Комисија за надворешни работи и евроатлански интеграции
Комисија за здравство
Комисија за образование и наука
Комисија за животна средина
Комисија за енергетика
Комисија за труд, социјална политика, демографија и родови прашања
Комисија за земјоделство, шумарство и водостопанство
Комисија за инфраструктура, урбанизам и транспорт
Комисија за информатично општество, телекомуникации и аудиовизуелни услуги
Комисија за администрација
Комисија за локална самоуправа
Комисија за култура
Комисија за спорт
Комисија за односи со невладини организации