fbpx

Унија на млади сили

Одлука за основање на младинската организација донесува конгресот на партијата.
Името на младинската организација е Унија на млади сили на ВМРО-ДПМНЕ (во натамошниот текст: УМС).
УМС делува врз основа на политичките насоки определени од Програмата, Статутот на партијата и Деловникот за организациона поставеност и работа на органите на Унијата на млади сили на ВМРО-ДПМНЕ.
Деловникот за организациона поставеност и работа на органите на Унијата на млади сили на ВМРО-ДПМНЕ го усвојува ИК на ВМРО-ДПМНЕ на иницијатива на ИК на УМС на ВМРО-ДПМНЕ.

Сергеј ПоповПретседател

Мартин АндоновскиГенерален секретар на УМС

Филип Ѓорѓиев Потпретседател на Унијата на млади сили на ВМРО-ДПМНЕ

Невена Величковска Организационен секретар на Унијата на млади сили на ВМРО-ДПМНЕ

Горан Степановски Организационен секретар на Унијата на млади сили на ВМРО-ДПМНЕ

Димитар Манчев Организационен секретар на Унијата на млади сили на ВМРО-ДПМНЕ

Петар Радојничкиќ Секретар за меѓународна соработка на Унијата на млади сили на ВМРО-ДПМНЕ

Изабела Апцева Член на ИК на УМС

Столе ПандовЧлен на ИК на УМС

Тијана Тесалоника Шишкоска Член на ИК на УМС

Билјана Јанева Член на ИК на УМС

Валентин МанасиевскиЧлен на ИК на УМС

Филип МитрескиЧлен на ИК на УМС

Стефани СтојаноскаЧлен на ИК на УМС

Благој ЦоневЧлен на ИК на УМС

Стефан КалошевЧлен на ИК на УМС

Марија МилошевскаЧлен на ИК на УМС

Стефан Синадиновски Член на ИК на УМС

Кристи Стојковски Член на ИК на УМС

Борис ШамбевскиЧлен на ИК на УМС

Стефан Стефановски Претседател на Градски комитет

Стефани Најденовска Член на ИК на УМС

Тодор КонескиЧлен на ИК на УМС

Станислав Бојчевски Член на ИК на УМС

Филип Здравковски Член на ИК на УМС

Александар Андонов Член на ИК на УМС

Тамара Михајловска Член на ИК на УМС

Александра НиколовскаЧлен на ИК на УМС

Поранешни претседатели

Претседатели на Унијата на млади сили на ВМРО-ДПМНЕ

Драган Димишков ( 1991 - 1992 )

Робертино Љушев ( 1992 – 1994 )

Димитар Димовски ( 1995 )

Зоран Петрески (  1995 – 1997 )

Филип Петровски ( 1997 – 2000 )

Игор Гиевски ( 2000 – 2005 )

Александар Николоски ( 2004 – 2008 )

Сашо Стефаноски ( 2008 – 2011 )

Диме Спасов ( 2011 – 2013 )

Владимир Нелоски ( 2013 – 2018 )

Лука Кржалоски ( 2018 )

Јован Јаулески ( 2018 - 2020)

Сергеј Попов ( 2020 -