fbpx

Марија Милошевска

 Марија Милошевска е член на ВМРО – ДПМНЕ од 2012 година, во моментот е на магистерски студии на Правниот факултет  „ Јустинијан Први “ –  Скопје на насока Деловно право, а дипломирала на истиот на насока правни студии. Милошевска одлично зборува англиски јазик.

Таа  е член на ОК на УМС ВМРО-ДПМНЕ во Сопиште од нејзиното зачленување. Милошевска е актуелен член на ОК на ВМРО-ДПМНЕ Сопиште. Од 16.04.2018 година е избрана за член на ИК на УМС на ВМРО-ДПМНЕ.