fbpx

Лидија Водјаник

Лидија Водјаник во 2020 магистрира на Институт за социолошки и политичко-правни истражувања-Скопје како Магистер на  менаџмент на човечки ресурси инаку по струка музички теоретичар и педагог.

Од 2015-2019 година ја врши должноста Директор на ООУ„Димо Хаџи Димов“ инаку наставник во ООУ„Петар Поп Арсов“ Карпош Скопје. Активен член на ВМРО-ДПМНЕ од  2008 година. Член на Општински Комитет Карпош од 2017,Потпретседател на УЖ на ОК Карпош од 2017, Претседател на Комисија за образовани при ОК Карпош од 2019,Член на Комисија за локална самоуправа при ОК Карпош од 2017, Член на ОИШ при ОК Карпош 2019 и 2020,претходно координатор на месни комитети, сите можни теренски акции, митинзи, кол центри итн.