fbpx

Кристи Стојковски

Член на ВМРО-ДПМНЕ ОД 2012 год, средно образованое во СОУ Методи Митевски Брицо во Делчево, а моментално апсолвент на Факултет за дизајн и технологии на мебел и ентериер -  УКИМ. Во 2013 избран за претседател на средношколска унија на УМС ОК Делчево. Од 2016 избран за потпретседател на  УМС ОК Делчево. Во 2018 избран за претседател на УМС ОК Делчево.

Член на ОИШ од 2013 за време на парламентарни, претседателски и локални избори. Член на Советот на Општина Делчево на локалните избори во 2017 година. Претседател на Студентскиот Парламент на ФДТМЕ-Скопје, ја извршува должноста 2 години.