fbpx

Горан Степановски

 

Горан Степановски  е член на ВМРО-ДПМНЕ од 2009-та година, средно образование завршил во СОЕУ „Јане Сандански“ во Битола , и дипломирал на Економскиот факултет на насока сметководство, финансии и ревизија на уверзитетот Св. Климемт Охридски. Горан е избран за претседател на средношколската унија на УМС Битола во 2012 година.

Од 2013-та година е член на ОК на УМС Битола.Во 2015 е назначен за потпретседател на УМС Битола.За парламентарните избори 2016 и локалните избори 2017 е член на ОИШ Битола. На локалните избори во 2017-та година е избран за член на Совет на Општина Битола. Степановски има посетено повеќе обуки во земјата и странство во областа на политичките подмладоци во Европа. Степановски е избран за член на ИК на УМС на ВМРО-ДПМНЕ од 16.04.2018 година.