fbpx

Емилија Ангелова

Дипломиран хемиски инженер, со доквалификација за наставник, едногодишни дефектолошки студии и магистер на односи со јавноста.

 Од 1996 година работи како професор по хемија и беше два мандата директор во средно училиште. Од 2018 година е професор по хемија во средно училиште.

Ангелова е член на Извршниот комитет на Унија на жени на ВМРО – ДПМНЕ и Генерален Секретар на Унијата на жени на ВМРО-ДПМНЕ како и член на Централниот комитет на ВМРО-ДПМНЕ, , потпретседател на Местен Комитет Васил Главинов, В.Д. претседател на УЖ на Mестен комитет Васил Главинов, член на ОК Чаир, претседателка на УЖ на ОК Чаир, кандидат за пратеник во ИЕ 2. Активно вклучена во сите активности на ОК Чаир, член на ОИШ, член на комисија за образование при ОК Чаир, одговорна за бројни активности.

Член на ВМРО-ДПМНЕ од 1990 година. Учесник на бројни обуки и семинари во организација на ВМРО-ДПМНЕ и  во соработка со реномирани меѓународни и домашни институции.  Посета на голем број на курсеви и семинири, работа со деца со посебни потреби како и семинари од областа на правото, конференции поврзани со менаџирање во образованието, меѓуетничка интеграција, мултикултурни и мултиетнички и сл. Говори англиски, грчки, бугарски, српски.