fbpx

Даниела Јовчевска Михајловска

Јовчевска е дипломира на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ во Скопје во 1997 година. Во 2005 година станува магистер по филолошки науки.

Активен член на ВМРО -ДПМНЕ од 1993 година. Член на ЦК на УМС на ВМРО-ДПМНЕ од 1997 до 2000 година.Претседател на УЖ на МК Долно Лисиче од 2005 до 2010 година.

Член на Централна Комисија за образование на ВМРО-ДПМНЕ. Од 2019 година член на ИК на УЖ на ВМРО –ДПМНЕ.