fbpx

Благој Цонев

Благој Цонев е роден и живее во Штип. Член и активист е на ВМРО-ДПМНЕ од 2012 година, во 2014 година е назачен на претседател на средношколска унија во  Штип. Во 2015 е назначен за координатор на средношколската унија во ИЗ 3. Во 2017 е избран за потпретседател на Унија на млади сили во Штип. Во 2018 е избран за преседател на Унијата на млади сили во Штип. Во 2020 е избран за член на извршниот комитет на Унијата на млади сили на ВМРО-ДПМНЕ.

Мартин Андоновски е долгогодишен член и активист на Унија на Млади Сили на ВМРО-ДПМНЕ, почнувајќи од средношколска унија, претседател на УМС Гостивар, во 2018 е именуван за член на ИК на УМС и член на Централен Комитет, додека во 2019 година е именуван за организационен секретар на УМС.