fbpx

Анета Шандева Доневска

Член на ВМРО ДПМНЕ од 1993 во континуитет, активен учесник во сите изборни циклуси на разни позиции со долгогодишно партиско искуство во повеќе области, партиски тела и комисии(одговорен на: КИМ, ТИМ, Таргет групи, странски и домашни набљудувачи, НВО...)

Член на ОК и ОИШ на ВМРО ДПМНЕ Куманово 2013-Член на ИО од ВМРО ДПМНЕ избори дијаспора Австралија 2016 година, Потпретседател на УЖ ОК Куманово 2014-2019 година.

Координатор  на  три МК на ОК Куманово 2018- Актуелен Советник во совет на општина Куманово 2017- Член на ИК на УЖ 2020 година. По професија магистар по право со работно искуство:Приватен сектор, ЕСМ-ЕВН, АВРМ. Учесник и предавач на бројни политички, работни, стручни и др. обуки и семинари. Говори англиски јазик.