fbpx

Александра Николовска

Александра Николовска е родена на 03.09.1997 година во Скопје.

 Завршено основно образование во ОУ “Лазо Ангеловски“ во Аеродром. Средно образование завршува во СУГС “Орце Николов“. Моментално на студии на Факултет за медицински науки – Штип, смер општа медицина и ќе запишува 5-та година. Активен член на Унијата на млади, со што од септември 2020 година станува член на Извршниот комитет.