fbpx

Александар Андонов

Александар Андонов е член на ВМРО-ДПМНЕ од 2014 година.Средно образование има завршено во СУГС "Никола Карев" во 2015 година, а дипломира на Филозофскиот факултет на институтот за историја јули 2020 година. Во 2016та година станува член на УМС ОК Аеродром, во 2018 организационен секретар на Градскиот комитет на УМС, а истата 2018 и потпретседател на Градскиот Комитет на УМС.

На локалните избори 2017та година е кандидат за советот на град Скопје, а на парламентарните избори 2020 е на листата за кандидати на пратеници во И.Е 1. Има одлично познавање на Англискиот, Словачкиот и Турскиот јазик. Има посетено и голем број на регионални и интернационални обуки и семинари во организација на Konrad Adenauer Stiftung, Jarl Hjalmarson, Fridrich Ebert Stiftung и Ohrid Institute.