fbpx

Даниела Христова

Даниела Христова  е родена на 11.11 1977, од Виница. По професија дипл.проф. по македонски јазик и литература. Поранешен наставник по македонски јазик во ОУ ,, Гоце Делчев“ Виница , актуелен пратеник во Собранието на Република Македонија.

Член на ВМРО ДПМНЕ , член на ОК Виница , член на УЖ  ОК Виница (претседателка од 2019 -2020 год. ).