fbpx

Даница Јованова

Управител и овластен сметководител  на Друштво за финансиски консалтинг ,,ПИ ФИНАНС ДООЕЛ ,,Скопје , Дипломиран економист- Финансии и банкарство.

Претседателка на УЖ Неготино од 2008 до 2016 год. Претседател на комисија за труд и социјална политика –Неготино и член на Републичката комисија за труд и социјална политика

Потсекретар на Унија на жени за повеќе општини. Член на Централната Комисија за економија како и Претседателка на Комисија за економија при ОК АЕРОДРОМ. Претседателка на Унија на жени на МК Ново Лисиче.