Невработеноста падна на историско најниски 23,4 отсто

Според податоците на Државниот завод за статистика, во третото тримесечје од 2016 година активното население во Република Македонија брои 949.944 лица од кои вработени се 727. 985, а 221 959 лица се невработени.

Стапката на активност во овој период е 56.6, стапката на вработеност е 43.4, додека стапката на невработеност изнесува 23.4%.

3 декември, 2016 - 20:16