fbpx

Д-р. Весна Пемова

Весна Пемова е Д-р. Специјалист по дерматовенерологија.
Пратеник во Собранието на РМ од 2011 до 2020 г
одина.
Претседател на УЖ на ВМРО-ДПМНЕ Кавадарци од 2003 до 2010 г
одина.
Советник во Локалната самоуправа во Кавадарци од 2005 до 2011 г
одина.
Член на ИК на УЖ на ВМРО-ДПМНЕ од 2009 до 2011 г
одина и од 2018 до 2020 година.
Член на ОК на ВМРО-ДПМНЕ Кавадарци од 2003 до 2020 г
одина.