fbpx

Унија на млади сили

Одлука за основање на младинската организација донесува конгресот на партијата.
Името на младинската организација е Унија на млади сили на ВМРО-ДПМНЕ (во натамошниот текст: УМС).
УМС делува врз основа на политичките насоки определени од Програмата, Статутот на партијата и Деловникот за организациона поставеност и работа на органите на Унијата на млади сили на ВМРО-ДПМНЕ.
Деловникот за организациона поставеност и работа на органите на Унијата на млади сили на ВМРО-ДПМНЕ го усвојува ИК на ВМРО-ДПМНЕ на иницијатива на ИК на УМС на ВМРО-ДПМНЕ.

Сергеј ПоповПретседател

Горјан Донев Генерален секретар на УМС

Искра Крстевска Потпретседател на Унијата на млади сили на ВМРО-ДПМНЕ

Владимир Ристов Потретседател на Унијата на млади сили на ВМРО-ДПМНЕ

Петар МиовскиОрганизационен секретар на Унијата на млади сили на ВМРО-ДПМНЕ

Невенка Величковска Организационен секретар на Унијата на млади сили на ВМРО-ДПМНЕ

Мартин АндоновскиОрганизационен секретар на Унијата на млади сили на ВМРО-ДПМНЕ

Филип Ѓорѓиев Секретар за меѓународна соработка на Унијата на млади сили на ВМРО-ДПМНЕ

Ангела ТасеваЧлен на ИК на УМС

Валентин МанасиевскиЧлен на ИК на УМС

Елена Трајчевска Член на ИК на УМС

Димитар Манчев Член на ИК на УМС

Кирил ЃорѓиевЧлен на ИК на УМС

Марија МилошевскаЧлен на ИК на УМС

Иванчо Младеновски Член на ИК на УМС

Влатко Стојаноски Член на ИК на УМС

Горан Степановски Член на ИК на УМС

Eлена Орцева Член на ИК на УМС

Билјана Јанева Член на ИК на УМС

Тодор КонескиЧлен на ИК на УМС

Христијан Трајаноски Член на ИК на УМС

Мартина ЦветановскаЧлен на ИК на УМС

Станислав Бојчевски Член на ИК на УМС

Пепица Честојнова Член на ИК на УМС

Петар Радојничкиќ Член на ИК на УМС

Александар Шуковски Член на ИК на УМС

Моника Делева Член на ИК на УМС

Филип Здравковски Член на ИК на УМС

Поранешни претседатели

Претседатели на Унијата на млади сили на ВМРО-ДПМНЕ

Драган Димишков ( 1991 - 1992 )

Робертино Љушев ( 1992 – 1995 )

Димитар Димовски ( 1995 )

Зоран Петрески (  1996 – 1997 )

Филип Петровски ( 1997 – 2001 )

Игор Гиевски ( 2001 – 2004 )

Александар Николоски ( 2004 – 2008 )

Сашо Стефаноски ( 2008 – 2011 )

Диме Спасов ( 2011 – 2013 )

Владимир Нелоски ( 2013 – 2018 )

Лука Кржалоски ( 2018 )

Јован Јаулески ( 2018 - )