fbpx

Оливера Арсов

Член на ИК на УЖ на ВМРО ДПМНЕ од 2018 година

Член и потпретседател на ОК на УЖ Свети Николе од 2008 година до денес.

По професија е дипломиран инженер по биологија, био-хемиско физиолошка насока.

Вработена во "Овчеполка" ДООЕЛ, Агриа Груп од 2007 до денес.
Учествува во повеќе локални партиски тела и комисии.

Член на Совет на Општина Свети Николе од 2013 до 2017 и од 2017 до денес. Претседател на КЕМЖМ при Совет на Општина Свети Николе. Говори англиски јазик.