fbpx

Кирил Ѓеорѓиев

Кирил Ѓеорѓиев е член на ВМРО-ДПМНЕ од 2009 год, средно образование завршил во СОУ „Љупчо Сантов“ во Кочани , а моментално е апсолвент на правниот  факултет при универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип. Во 2011 е избран за координатор на средношколската комисија на УМС ОК Кочани и ОК Виница и член на ОК на ВМРО-ДПМНЕ во Кочани. Од 2013 е избран за потпретседател на УМС ОК Кочани. Во 2015 година е избран за претседател на УМС ОК Кочани.

Тој е член на ОИШ за време на парламентарните и локалните избори во  2013, 2014,2016 и 2017 година. Ѓеорѓиев е ибран за член на Советот на општина Кочани на локалните избори во 2017 година. Тој одлично зборува англиски ,српски и бугарски јаик и има посетен повеќе меѓународни и домашни обуки и семинари организирани од страна на УМС на ВМРО-ДПМНЕ, Конрад Аденауер и др. Ѓеорѓиев е избран за член на ИК на УМС на ВМРО-ДПМНЕ од 16.04.2018год